vitanov

FAQ


Pitanja i odgovori

Gde mogu da popravim svoj sat?

Preporučujemo našim klijentima da, vezano za popravke satova, kontaktiraju SEIKO autorizovane servisne centre ili SEIKO ovlašćene prodavce. Sat je vrlo složen deo opreme za preciznost, tako da se zahteva da samo jako dobro istrenirani i obučeni tehničari koji koriste specijalne alatke razvijene od SEIKO-a mogu da vrše popravke. Molimo Vas da kontaktirate najbliži SEIKO servisni centar prikazan na SEIKO svetskoj mapi.

Gde se može izvršiti podešavanje narukvice za moj sat?

Preporučujemo da naši klijenti kontaktiraju ovlašćene prodavce za sva podešavanja narukvica. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete podešavanju narukvice, postarajte se da im saopštite tačne mere Vašeg ručnog zgloba prilikom zahteva za podešavanjem.

Gde se može zameniti baterija za moj sat?

Kako bi se izbegla šteta koju može prouzrokovati curenje baterije, veoma je važno zameniti bateriju što je pre moguće. Preporučujemo da kontaktirate SEIKO autorizovani servisni centar i zamolite ih da oni izvrše zamenu baterije.

Gde mogu da nabavim delove za moj sat?

Obično ne vršimo direktno snabdevanje rezervnim delovima fizičkim licima bilo gde u svetu. Preporučujemo da kontaktirate SEIKO autorizovani servisni centar ili SEIKO ovlašćenog prodavca kako bi se izvršila zamena odgovarajućeg dela. Molimo Vas da kontaktirate najbliži SEIKO servisni centar prikazan na SEIKO svetskoj mapi.

Da li je mom satu neophodno podešavanje tačnosti?

Tačnost sata zavisi od tipa mehanizma koji se koristi u Vašem satu. Molimo Vas da pogledate informacije sadržane u uputstvu Vašeg sata. Ukoliko je tačnost Vašeg sata izvan standardnih opsega, preporučujemo da kontaktirate SEIKO autorizovani servisni centar ili SEIKO ovlašćenog prodavca kako bi se izvršilo podešavanje tačnosti. Molimo Vas da kontaktirate najbliži SEIKO servisni centar prikazan na SEIKO svetskoj mapi.

Gde mogu da nabavim uputstvo za korišćenje za moj sat?

Pretpostavlja se da je prodavac isporučio uputstvo za rukovanje za Vaš sat prilikom same prodaje sata.Ukoliko to nije učinjeno, molimo Vas da kontaktirate prodavca kod kojeg ste kupili sat. Ukoliko tako nešto nije moguće, obratite se najbližem SEIKO servisnom centru prikazanom na SEIKO svetskoj mapi. Osim toga, osobine i funkcionisanje, kao i uputstva za upotrebu za određene kalibre se mogu naći na linku dole.

Gde mogu da nabavim katalog satova?

Iako proizvodimo i izvozimo SEIKO satove, ne vršimo direktnu prodaju pojedincima bilo gde u svetu. Iz tog razloga nemamo kataloge za individualnu upotrebu. Umesto toga, distributeri u raznim zemljama kreiraju kataloge za područje na kojem posluju. Preporučujemo da kontaktirate SEIKO distributera u Vašoj zemlji prikazanog na SEIKO svetskoj mapi..

Gde mogu da nabavim garantni list za moj sat?

Garantni list bi trebalo da dobijete od strane prodavca uz kupljeni sat. Ukoliko niste dobili garantni list, molimo Vas da kontaktirate prodavca kod kojeg ste kupili sat. S obzirom da se garantni list ne može izdati dva puta, molimo Vas da ga ne zagubite dok traje garantni rok.

Gde mogu da dobijem informacije o mom satu?

Ukoliko su Vam potrebne informacije o Vašem satu, molimo Vas da kontaktirate Vama najbliži autorizovani SEIKO servisni centar. Osobine i funkcije, kao i uputstva za upotrebu za određene kalibre se mogu naći na linku dole.

Gde mogu da vidim funkcije kalibra?

Možete pogledati filmovanu demonstraciju funkcija kalibra pod ‘Funkcionisanje kalibra’. Prikazano je 11 različitih kalibara.

Šta znači “Kinetic”?

“Kinetic” se odnosi na naše najnovije i tehnički najnaprednije satove, koji imaju sopstveni interni električni generator—koji pokreću prirodni pokreti zgloba šake—što ih, opet, čini nezavisnim od uobičajenih baterija.

Šta znače različiti nivoi vodootpornosti?

Kliknite niže kako biste videli tabelu koja pokazuje različite stepene vodootpornosti u SEIKO satovima, kao i zaštitu u normalnim uslovima upotrebe.

Šta predstavlja “Lumi Brite” koji se koristi u SEIKO satovima?

“Lumi Brite” je novi materijal koji se koristi za osvetljavanje, svetliji i dugotrajniji od uobičajenih boja za osvetljavanje, i potpuno očišćen od radioaktivnih komponenti, što ga čini bezbednim i za ljude i za životnu sredinu.

Druga pitanja

Za sve dalje informacije, molimo Vas da kontaktirate SEIKO autorizovani servisni centar.